امتیازبندی

تعجب نکنید!!! چیندی به ازای تمامی فعالیت های شما در سایت به شما امتیاز میده و بعد با رسیدن امتیازهاتون به مقدار مشخصی به شما جایزه میده.
انواع شیوه های امتیاز دهی در چیندی رو در جدول پایین ببینید:

 • 500
  امتیاز
  بن تخفیف 80,000 تومانی
 • 400
  امتیاز
  بن تخفیف 60,000 تومانی
 • 300
  امتیاز
  بن تخفیف 35,000 تومانی
 • 200
  امتیاز
  بن تخفیف 22,000 تومانی
 • 100
  امتیاز
  بن تخفیف 10,000 تومانی