ایران بدون گرسنه

روزها از پی هم می گذرد، عمر تمام می شود و انسان از سرای دنیا به سوی ابدیت کوچ می نماید. تنها چیزی که از او به یاد می ماند و خاطره اش را در دل ها زنده می کند، نیکی ها و بخشش های او به دیگران است. اکنون فرصتی فراهم شده است تا دعای محرومان را بدرقه راهمان کرده و کوله بار سفر آخرت را از عشق و دوستی پر کنیم.
طرح ملی" ایران بدون گرسنه" توسط وب سایت سفارش اینترنتی غذا چیندی ارائه گردیده است، که با مشارکت مجموعه گلستان علی (ع) که دارای تجاربی بیش از یک دهه فعالیت اجتماعی و حمایت از کودکان بی سرپرست و ... می باشد( پایه ریزی شده است . درطرح "ایران بدون گرسنه" همانطور که از نام آن پیداست قصد داریم به خانواده های محروم و کم بضاعت که توانایی تامین مایحتاج اولیه زندگی خود را ندارند کمک کنیم .
طرح "جمعیت سلامت گلستان "نیز تامین غذای خانواده های محروم و نیازمند مناطق حاشیه ای و کم برخوردار , با مشارکت مردم، رستوران ها , ادارات و نهادهای مختلف را هدف قرارداده است . با توجه به همراستا بودن طرح های ذکر شده تصمیم به یک همکاری موثر گرفتیم تا بتوانیم با نیروی بیشتری در راستای تحقق اهدافمان حرکت نماییم . این فرصت فراهم شده را غنیمت بشماریم و با همدیگر برای کمک به محرومان همدل شویم این طرح انسان دوستانه و نیت خیر با موفقیت به انجام نخواهد رسید مگر با کمک و همراهی شما عزیزان .
شماره حساب های مجموعه گلستان علی (ع) جهت واریز کمک های مردمی :
شماره حساب صادرات : ۰۱۰۲۲۲۲۲۲۰۰۰۸
شماره کارت : ۶۰۳۷۶۹۱۹۹۰۰۳۶۱۱
شماره حساب ارزی : ۱۰۰۰۰۰۱۰۱۰۱
وب سایت مجموعه گلستان علی (ع)